Έχουμε την δυνατότητα και την εμπειρία να παρουσιάσουμε μια ευρεία γκάμα κεραμικών ειδών, σε διαφορετικό σχήμα και μέγεθος, ανάλογα με τις απατήσεις. Πιστά αντίγραφα από οποιοδήποτε μουσείο παγκοσμίως, vintage αντίγραφα κεραμικών ειδών καθώς και γλάστρες εξωτερικού χώρου.